146177932_3581161748648835_8977520679268740783_o

Naredite fotografijo z MALICO ali PICO iz naše OKREPČEVALNICE PR’ MIHCU in jo objavite na Facebook profilu pod komentar objave nagradne igre ali objavite na svojem zidu in dodajte hashtag #PIZZAPRMIHCU.

Zanimive, zabavne, odštekane, barvite fotke zaželene. Dodajte še vaše počutje ob obisku pri nas. Pridobite si 4 pice po vašem izboru!

Nagradna igra traja do 20.3.2021.

Pravila in pogoji nagradne igre so zapisani pod objavo nagradne igre na družbenem omrežju Facebook, profil Okrepčevalnica Pr’ Mihcu.

S sodelovanjem v nagradni igri se strinjate, da posredujete vaše podatke, ki so potrebni za nagradno igro.

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE

1. Splošne določbe

Organizator in izvajalec nagradne igre »Fotografiraj in si prisluži nagrado« je Okrepčevalnica Pr’ Mihcu. Nagradna igra poteka do 20.3.2021 do 22. ure na družbenem omrežju Facebook. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v kreativnem natečaju, prejme organizator nagradne igre.

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in s svojim osebnim profilom na omenjenih družbenih omrežjih. V nagradni igri sodelujejo vsi, ki objavijo zahtevano iz navodil, v obliki »posta«, »komentarja« pod objavo nagradne igre.

3. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev

Med vsemi objavami bo vodstvo Okrepčevalnice Pr’ Mihcu izbralo najbolj privlačno fotografijo z najzanimivejšimi občutki in mnenji. Nagrajenec/nagrajenka bo prejel nagrado, 4 pice po vašem izboru (pice so standardne velikosti). Vsi sodelujoči se s sodelovanjem strinjajo, da lahko Okrepčevalnica Pr’ Mihcu objavi njihovo ime iz profila, s katerim so sodelovali v nagradni igri, na Facebook strani.

4. Rezultati, nagrade in prevzem nagrad

Nagrajenec/nagrajenka bo objavljen na Facebook strani Okrepčevalnica Pr’ Mihcu. Pred izročitvijo nagrad mora organizator s strani nagrajenca prejeti potrebne osebne podatke: Facebook uporabniško ime, e-mail naslov, davčno izpostavo in davčno številko (če nagrada presega 42 evrov). Posredovanje vseh teh podatkov na mail je pogoj za izročitev nagrade prejemniku.

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, zamenjava nagrade ni mogoča. Nagrado mora nagrajenec prevzeti v roku 7 dni.

5. Davki in akontacija dohodnine

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki za nagrajence od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za dohodninsko napoved. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčno izpostavo in davčno številko. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko.

6. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

7. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bo nagrajenec posredoval, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.